sobota, 1 grudnia 2018

Kamienica przy Placu Staszica 24 - dawna plebania kościoła Odkupiciela

Dawniej Pfarhaus Evangelische Erlöser-Kirsch-Gemeinde -
Plebania Ewangelickiego Kościoła Odkupiciela.
Kamienica została wyremontowana w 2010 r.